odkazy

Vetné sklady

Jednoduchá veta

Vetný základ a jednočlenná veta