O mne

Som učiteľka slovenského a nemeckého jazyka na základnej škole. Rada pripravujem pre mojich žiakov zaujímavé prezentácie, pracovné listy, rôzne prehľady či zábavné kvízy. Som spoluautorkou pracovných zošitov zo slovenského jazyka. Robím korektúru umeleckých textov. Chcela by som pripraviť vlastnú učebnicu nemčiny.

Skúsenosť je najlepšia škola, len školné je príliš vysoké. (Karel Čapek)

Deväť desatín múdrosti je - byť múdrym zavčasu. 

Budúcnosť závisí od toho, čo urobíš dnes.  (Mahatma Gandhi)