odkazy

Pomnožné podstatné mená

Rod pomnožných podstatných mien

Slovesný vid