odkazy

Neverbálna komunikácia

Z neverbálnej komunikácie sa dá veľa dozvedieť, preto môže byť výhodou, keď ju dobre ovládame.

Akostné a vzťahové prídavné mená

Privlastňovacie prídavné mená

Stupňovanie prídavných mien